โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  

     

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4) เน้นให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)

          ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖4)มาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตาม   พันธกิจโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.๒๕60    - ๒๕๖4 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีใช้แนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี

 

 


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
วันที่ประกาศ : 2563-08-17

สาสน์จากผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 3.239.158.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,781

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.