โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีมีบทบาทหน้าที่หลัก   ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย               ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง     การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 132     หมู่ 1  ตำบล ไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  31240    2) เว็บไซต์”ร้องเรียน/ร้องทุกข์  http://www.thaisamakee.go.th/  3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
วันที่ประกาศ : 2563-08-18

สาสน์จากผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.158.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,794

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.