หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ
- ธนาคารในเขต ตำบลไทยสามัคคี จำนวน - แห่ง 
- ร้านค้า       จำนวน 60 แห่ง
-โรงสี         จำนวน 31 แห่ง
-สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง    จำนวน 2 แห่ง
-โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน - แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     จำนวน - แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง    จำนวน - แห่ง
      -โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก       จำนวน 1 แห่ง
ร้านซ่อมรถ     จำนวน 5 แห่ง
ข้อมูลด้านสถานศึกษา
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน 6 แห่ง
    - โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน 5 แห่ง
    - โรงเรียนอนุบาลเอกชน    จำนวน 1 แห่ง
    - โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

 

หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,475

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.