หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 56 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ
- ธนาคารในเขต ตำบลไทยสามัคคี จำนวน - แห่ง 
- ร้านค้า       จำนวน 60 แห่ง
-โรงสี         จำนวน 31 แห่ง
-สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง    จำนวน 2 แห่ง
-โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน - แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่     จำนวน - แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง    จำนวน - แห่ง
      -โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก       จำนวน 1 แห่ง
ร้านซ่อมรถ     จำนวน 5 แห่ง
ข้อมูลด้านสถานศึกษา
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน 6 แห่ง
    - โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน 5 แห่ง
    - โรงเรียนอนุบาลเอกชน    จำนวน 1 แห่ง
    - โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

 

หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.223.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 615,738

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.