หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
สำนักงานปลัด


นายศิรพงศ์ อินประโคน
ปลัด อบต.ไทยสามัคคี


ว่าง
รองปลัด อบต.ไทยสามัคคี


นายสนั่น ขาวสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเจริญ อังคะณา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต เหม่นเขวา
นิติกร


นางสาวกัญดา ประกิระคะ
บุคลากร


จ่าเอกอภิชาติ ศรีเตชะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเขมจิรา อนันตวัฒนพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธัญดา เนิบกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอนงรัก สิมรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายประสิทธิ์ แก้วรังศรี
พนักงานขับรถ


นายชัยวัฒน์ ยศแก้วกรอง
พนักงานดับเพลิง


นายประยงค์ นุชนาถ
นักการภารโรง
หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,509

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.