ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ลิงค์ต่าง ๆ


  หน้าแรก     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  


นางสาวกรวรรณ อานาม
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวิทยา วาจาดี
นักวิชาการศึกษา


นางเข็มทอง โคตภักดี
ครู คศ1


นางลำพูน นามไพร
ครูผู้ช่วย


นางสมัย เยี่ยมรัมย์
ครู คศ1


นางยุพาภรณ์ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย


นางวิจิตรา สีหะวงษ์
ครู คศ1


นางสาวสกุลตลา เสนนอก
ครู คศ1


นางไสว สุดาเนตร
ครู คศ1


นางนิรันดร สีนาม
ครูผู้ช่วย


นายวัชรินทร์ สว่างศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวบุญศรี ประเสริฐศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางอติมาน ทองอินทร์
ผู้ดูแเลเด็ก


นางสาวณันทกานต์ แก้วรังศรี
ผู้ดูแเลเด็ก


นางสาวธนารักษ์ พินิจดวง
ผู้ดูแเลเด็ก


นางประกาย นามวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางกชพร โยโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา แท่นทอง
ผู้ดูแลเด็ก
สายตรงผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.221.159.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 448,150

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ถาม-ตอบ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.