โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  


นางสาวกรวรรณ อานาม
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวิทยา วาจาดี
นักวิชาการศึกษา


นางเข็มทอง โคตภักดี
ครู คศ1


นางลำพูน นามไพร
ครูผู้ช่วย


นางสมัย เยี่ยมรัมย์
ครู คศ1


นางยุพาภรณ์ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย


นางวิจิตรา สีหะวงษ์
ครู คศ1


นางสาวสกุลตลา เสนนอก
ครู คศ1


นางไสว สุดาเนตร
ครู คศ1


นางนิรันดร สีนาม
ครูผู้ช่วย


นายวัชรินทร์ สว่างศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวบุญศรี ประเสริฐศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางอติมาน ทองอินทร์
ผู้ดูแเลเด็ก


นางสาวณันทกานต์ แก้วรังศรี
ผู้ดูแเลเด็ก


นางสาวธนารักษ์ พินิจดวง
ผู้ดูแเลเด็ก


นางประกาย นามวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางกชพร โยโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา แท่นทอง
ผู้ดูแลเด็ก
สาสน์จากผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,543

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.