หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  


นางสาวกรวรรณ อานาม
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวิทยา วาจาดี
นักวิชาการศึกษา


นางเข็มทอง โคตภักดี
ครู คศ1


นางลำพูน นามไพร
ครูผู้ช่วย


นางสมัย เยี่ยมรัมย์
ครู คศ1


นางยุพาภรณ์ บำรุงพงษ์
ครูผู้ช่วย


นางวิจิตรา สีหะวงษ์
ครู คศ1


นางสาวสกุลตลา เสนนอก
ครู คศ1


นางไสว สุดาเนตร
ครู คศ1


นางนิรันดร สีนาม
ครูผู้ช่วย


นายวัชรินทร์ สว่างศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวบุญศรี ประเสริฐศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางอติมาน ทองอินทร์
ผู้ดูแเลเด็ก


นางสาวณันทกานต์ แก้วรังศรี
ผู้ดูแเลเด็ก


นางสาวธนารักษ์ พินิจดวง
ผู้ดูแเลเด็ก


นางประกาย นามวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางกชพร โยโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางบุษบา แท่นทอง
ผู้ดูแลเด็ก
หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,532

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.