โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก     สภา อบต.ไทยสามัคคี 

สภา อบต.ไทยสามัคคี
สภา อบต.ไทยสามัคคี  


นายสำราญ แก้วนาพัน
ประธานสภา


นายปรมี ชาติมนตรี
รองประธานสภา อบต.ไทยสามัคคี


นายศิรพงศ์ อินประโคน
เลขานุการสภา อบต.ไทยสามัคคี


นายคำผัน ทะขุ่ย
ส.อบต. หมู่ 1


นายสุเทพ จันทร์เขียว
ส.อบต.หมู่ 1


นายรังสิมันต์ สีหะวงษ์
ส.อบต.หมู่2


นายปรมี ชาติมนตรี
ส.อบต.หมู่2


นายศรสันต์ ประพะลา
ส.อบต.หมู่ 3


นายสมัย ธรรมพิทักษ์
ส.อบต.หมู่ 3


นางสะอาด บุญหนองเหล่า
ส.อบต.หมู่4


นายบุญนาค สีดา
ส.อบต.หมู่ 5


นางชลิตตา โพธิ์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 5


นายสำราญ แก้วนาพันธ์
ส.อบต.หมู่6


นายณรงค์ โกสูงเนิน
ส.อบต.หมู่6


นายทองอ่อน ทองดี
ส.อบต.หมู่ 7


นายเสนาะ อุปภักดี
ส.อบต.หมู่ 8


นายอุทัย ทาบุรี
ส.อบต.หมู่ 8


นายมานิตย์ จันทร์ดร
ส.อบต.หมู่9


นายลอย เชิดรัมย์
ส.อบต.หมู่9


นายธวัช ศรีเนาวรัตน์
ส.อบต.หมู่10


นายพุฒิชัย โชคเหมาะ
ส.อบต.หมู่10


นายสนธยา แก้วนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 11


นายสำเนียง วงศ์เดช
ส.อบต.หมู่ 11


นายสมบูรณ์ ไกรจันทร์
ส.อบต.หมู่ 12


นายสวัสดิ์ พิททะษะ
ส.อบต.หมู่12


นางสุรินทร์ ธรรมพิทักษ์
ส.ฮบต.หมู่ 13


นายนราธร สมใจ
ส.อบต.หมู่ 13


นายณรงค์ แสงเพชร
ส.อบต.หมู่ 14


นายอุดร ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ 14


นายคาน แสงเพชร
ส.อบต.หมู่ 15
สาสน์จากผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.150.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,595

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.