หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภา อบต.ไทยสามัคคี 

สภา อบต.ไทยสามัคคี
สภา อบต.ไทยสามัคคี  


นายสำราญ แก้วนาพัน
ประธานสภา


นายปรมี ชาติมนตรี
รองประธานสภา อบต.ไทยสามัคคี


นายศิรพงศ์ อินประโคน
เลขานุการสภา อบต.ไทยสามัคคี


นายคำผัน ทะขุ่ย
ส.อบต. หมู่ 1


นายสุเทพ จันทร์เขียว
ส.อบต.หมู่ 1


นายรังสิมันต์ สีหะวงษ์
ส.อบต.หมู่2


นายปรมี ชาติมนตรี
ส.อบต.หมู่2


นายศรสันต์ ประพะลา
ส.อบต.หมู่ 3


นายสมัย ธรรมพิทักษ์
ส.อบต.หมู่ 3


นางสะอาด บุญหนองเหล่า
ส.อบต.หมู่4


นายบุญนาค สีดา
ส.อบต.หมู่ 5


นางชลิตตา โพธิ์แก้ว
ส.อบต.หมู่ 5


นายสำราญ แก้วนาพันธ์
ส.อบต.หมู่6


นายณรงค์ โกสูงเนิน
ส.อบต.หมู่6


นายทองอ่อน ทองดี
ส.อบต.หมู่ 7


นายเสนาะ อุปภักดี
ส.อบต.หมู่ 8


นายอุทัย ทาบุรี
ส.อบต.หมู่ 8


นายมานิตย์ จันทร์ดร
ส.อบต.หมู่9


นายลอย เชิดรัมย์
ส.อบต.หมู่9


นายธวัช ศรีเนาวรัตน์
ส.อบต.หมู่10


นายพุฒิชัย โชคเหมาะ
ส.อบต.หมู่10


นายสนธยา แก้วนาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 11


นายสำเนียง วงศ์เดช
ส.อบต.หมู่ 11


นายสมบูรณ์ ไกรจันทร์
ส.อบต.หมู่ 12


นายสวัสดิ์ พิททะษะ
ส.อบต.หมู่12


นางสุรินทร์ ธรรมพิทักษ์
ส.ฮบต.หมู่ 13


นายนราธร สมใจ
ส.อบต.หมู่ 13


นายณรงค์ แสงเพชร
ส.อบต.หมู่ 14


นายอุดร ดัชถุยาวัตร
ส.อบต.หมู่ 14


นายคาน แสงเพชร
ส.อบต.หมู่ 15
หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,606

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.