หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 คำสั่ง-ประกาศ
     แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีดาวน์โหลด
 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
     การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมดาวน์โหลด
 มาตการต่างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
     นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไทยสามัคคี ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนดาวน์โหลด
 คู่มือ
     คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     คู่มือการเลือนของพนักงานส่วนตำบลดาวน์โหลด
     คู่มืองานธุรการดาวน์โหลด
 หนังสือมอบอำนาจ
 ใบคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มใบลา
หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,600

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.