หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการรายงานผลงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563ดาวน์โหลด
 มาตรการต่างๆ
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดาวน์โหลด
 บนทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาม
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
 คำสั่ง-ประกาศ
     แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีดาวน์โหลด
 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
     การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมดาวน์โหลด
 มาตการต่างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
     นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไทยสามัคคี ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดาวน์โหลด
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนดาวน์โหลด
 คู่มือ
     คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ดาวน์โหลด
     คู่มือการเลือนของพนักงานส่วนตำบลดาวน์โหลด
     คู่มืองานธุรการดาวน์โหลด
 หนังสือมอบอำนาจ
 ใบคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มใบลา
หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.223.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 615,947

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.