หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 ตุลาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้ 1.การโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง 2.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ    ประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่นทำความสะอาด เก็บขยะสองทางถนน    ของตำบลไทยสามัคคี 5.การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน 6.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา 7.กิจกรรมขอสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตตำบลควนรู 8.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและหลอดทรายอะเบท ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลไทยสามัคคี
โครงการหอมแดงฯ ประจำปี 2557
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2557
โครงการ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2557
งานประเพณีทอดเทียนรวม ประจำปี 2552 วันที่ 3 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
การแข่งขันกีฬาเพื่อชัยชนะยาเสพติด"น้ำใส คัพ" ครั้งที่ 7/2552ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2552 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

 
หัวข้อหลัก

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.204.2.231
คุณเข้าชมลำดับที่ 578,605

หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.